ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Οι Διαδικτυακές Συνεδρίες είναι ένας σύγχρονος τρόπος ψυχοθεραπείας που απαντά στις ανάγκες της εποχής και αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις. Οι online συνεδρίες πραγματοποιούνται συνήθως μέσω βιντεο-συσκέψεων (ψυχοθεραπεία μέσω Skype) και μπορούν να αποτελέσουν μια ωφέλιμη εναλλακτική όταν δεν είναι εφικτή η δια ζώσης θεραπεία.
Οι διαδικτυακές συνεδρίες μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό με την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο ψυχοθεραπεία ή και να την αντικαταστήσουν πλήρως σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι ανάγκες της εποχής και τα σύγχρονα δεδομένα (απαιτητικοί ρυθμοί ζωής, Covid-19, lockdowns, εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση κ.α.) φαίνεται να οδηγούν σε μια συνεχή αύξηση του αριθμό των θεραπευόμενων που χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή συμβουλευτική προτιμώντας την σε σχέση με τις παραδοσιακές επισκέψεις στο γραφείο του ψυχολόγου.
Η εξ’ αποστάσεως ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να λάβει την κατάλληλη ψυχολογική υποστήριξη και να διαχειριστεί τα θέματα που τον απασχολούν. Μέσω του διαδικτύου (Skype) μικραίνουμε τις αποστάσεις και συν-δημιουργούμε έναν ασφαλή θεραπευτικό χώρο για μοίρασμα, ενσυναίσθηση και προσωπική ανάπτυξη.