ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η ομαδική συμβουλευτική είναι μία μορφή συμβουλευτικής, που αξιοποιεί τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα συμμετέχοντα μέλη και συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση και αντιμετώπιση πολλών θεμάτων. Συνήθως απαρτίζεται από άτομα, που αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες (π.χ. προβλήματα σχέσεων, ασθένειες, δυσκολίες επικοινωνίας στην οικογένεια κ.ά.), αλλά και από άτομα που έχουν ανάγκη προσωπικής εξέλιξης μέσα από το μονοπάτι της αυτογνωσίας.
Η ομάδα συμβουλευτικής λειτουργεί ως ένα εργαστήρι αλληλεπίδρασης ατόμων με διαφορετικές συμπεριφορές, σκέψεις, πεποιθήσεις, αξίες και συναισθήματα. Μέσα από τη διαδικασία της μίμησης και της εξάσκησης, το άτομο ανακαλύπτει, πειραματίζεται και τελικά υιοθετεί ή απορρίπτει δεξιότητες και συμπεριφορές. Η παροχή συμβουλών από τα μέλη της ομάδας και τον συντονιστή μπορούν αφενός μεν να προσφέρουν πολλές εναλλακτικές λύσεις στο άτομο, αφετέρου να του δημιουργήσουν την αίσθηση αποδοχής, σεβασμού και ειλικρινούς ενδιαφέροντος από τα υπόλοιπα μέλη, συστατικά σημαντικά για την αύξηση της αυτοεκτίμησής του. Η αίσθηση του ατόμου ότι δεν παλεύει μόνο του με τα προβλήματα που το απασχολούν και ενδεχομένως το ταλαιπωρούν, το βοηθάει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται γι’ αυτά. Η ομάδα αποτελεί σημαντικό υποστηρικτικό δίκτυο.