Συμβουλευτική ατόμου

Ο απώτερος στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ατόμου. Με τον όρο “αναδόμηση του ατόμου” εννοούμε την αλλαγή του τρόπου σκέψης του, την διαχείριση και επεξεργασία των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς του και γενικότερα την προσωπική ανάπτυξη του. Στους επιμέρους στόχους συμπεριλαμβάνονται η επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, η θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, η βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, η αυτογνωσία, η εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, η βελτίωση της αυτοεκτίμησης και της αυτοεικόνας, η βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων και οποιαδήποτε άλλη αλλαγή ή βελτίωση επιθυμεί το άτομο.
Η ατομική συμβουλευτική υποστήριξη αποτελεί ειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας. Σκοπός της είναι η αποκατάσταση της ψυχικής υγείας του ατόμου και της αυτογνωσίας του η οποία συμβάλλει κυρίαρχα στην μέγιστη αξιοποίηση των προσωπικών ικανοτήτων, στην άμεση επίλυση ενός προβλήματος και στην ανάπτυξη των εσωτερικών δυνατοτήτων του ατόμου στο μέγιστο δυνατό βαθμό.. Πρόκειται για μία διαδικασία πιο σύντομη, σε σχέση με την ψυχοθεραπεία, όπου δεν αναλύεται σε βάθος ο εσωτερικός κόσμος του ατόμου αλλά εστιάζει στην αλλαγή της συμπεριφοράς του και προσφέρει υποστήριξη, εναλλακτικές λύσεις και νέες προοπτικές

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Επικοινωνία στις ερωτικές και συζυγικές σχέσεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με ποικίλα προβλήματα στην καθημερινότητα. Η αλληλεπίδραση των ζευγαριών και η ποιότητα της αντανακλάται στο συναίσθημα και των δύο συντρόφων, με αποτέλεσμα να ενισχύονται φαύλοι κύκλοι οι οποίοι επιβαρύνουν όχι μόνο την συναισθηματική κατάσταση των συντρόφων, αλλά και την ποιότητα της σχέσης τους.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Η Επικοινωνία στις ερωτικές και συζυγικές σχέσεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συνδέεται με ποικίλα προβλήματα στην καθημερινότητα. Η αλληλεπίδραση των ζευγαριών και η ποιότητα της αντανακλάται στο συναίσθημα και των δύο συντρόφων, με αποτέλεσμα να ενισχύονται φαύλοι κύκλοι οι οποίοι επιβαρύνουν όχι μόνο την συναισθηματική κατάσταση των συντρόφων, αλλά και την ποιότητα της σχέσης τους.

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων αφορά μία διαδικασία η οποία είναι και μεμονωμένη πολύ επικεντρωμένη στην παροχή βοήθειας προς τους γονείς σχετικά με το πώς θα διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις με τα παιδιά τους, αλλά παρέχεται από το κέντρο μας και συνδυαστικά με την ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων. Στην συμβουλευτική γονέων ο θεραπευόμενος και οι γονείς πρώτα συζητούν για τα μοτίβα της αλληλεπίδρασής τους με τα παιδιά και τον τρόπο που τα μοτίβα αλληλεπίδρασης πιθανά ενισχύουν τις δυσλειτουργική συμπεριφορά των γονέων.