Ψυχοθεραπεία Εφήβων

H εφηβεία αφορά μια χρονική περίοδο όπου το άτομο γίνεται δέκτης πολλών πιέσεων, μιας και καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ενήλικης και της ανήλικης ζωής του. Ο έφηβος καλείται να δώσει την δική του χροιά στις σχέσεις του, συνδιαλέγεται διαφορετικά με φίλους και συχνά απορρίπτει τους γονείς του, καθώς υποστηρίζει πως δεν τον καταλαβαίνουν ή δεν τον λαμβάνουν υπόψη.

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

H εφηβεία αφορά μια χρονική περίοδο όπου το άτομο γίνεται δέκτης πολλών πιέσεων, μιας και καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της ενήλικης και της ανήλικης ζωής του. Ο έφηβος καλείται να δώσει την δική του χροιά στις σχέσεις του, συνδιαλέγεται διαφορετικά με φίλους και συχνά απορρίπτει τους γονείς του, καθώς υποστηρίζει πως δεν τον καταλαβαίνουν ή δεν τον λαμβάνουν υπόψη.

Ψυχοθεραπεία παιδιού

Τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας βιώνουν καθημερινά συναισθήματα θετικά και αρνητικά ακριβώς όπως και οι ενήλικες. Είναι μεγάλο λάθος να πιστεύουμε πως επειδή είναι μικρά στην ηλικία δεν καταλαβαίνουν, διότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται με τον δικό τους , μοναδικό και αθώο τρόπο τα πράγματα. Με αφορμή αυτά το γραφείο μας προσπαθεί με τις υπηρεσίες του να δώσει στο παιδί και την οικογένεια του, ένα υγιές ψυχικό περιβάλλον ώστε να μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα και ελεύθερα μέσα από το παιχνίδι, την ζωγραφική και τις υπόλοιπες δραστηριότητες μας.
Το υλικό που προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία εξωτερίκευσης, μπορεί στη συνέχεια να αναλυθεί με τους γονείς του, προκειμένου και εκείνοι -και αυτό είναι το σημαντικότερο- να μπορέσουν να κατανοήσουν πια στοιχεία χρειάζεται να αλλάξουν στην συμπεριφορά τους, στοιχεία τα οποία συνήθως ευθύνονται για τη αποκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών.

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η θεραπεία ενηλίκων στοχεύει στην αναγνώριση, την αξιολόγηση και την συνειδητοποίηση των δυσκολιών που βιώνει ο ενήλικας, και επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα. Επιπλέον ο ρόλος του θεραπευτή πέραν από το να παρέχει τις παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν την δυσκολία του θεραπευόμενου, θα τον βοηθήσει στο να αντιληφθεί τους αιτιολογικούς παράγοντες των δυσκολιών του και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει σε περιόδους που το σύμπτωμα ενδέχεται να επανέλθει.

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η θεραπεία ενηλίκων στοχεύει στην αναγνώριση, την αξιολόγηση και την συνειδητοποίηση των δυσκολιών που βιώνει ένας ενήλικας, και επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργικότητά του στην καθημερινότητα. Επιπλέον ο ρόλος του θεραπευτή πέραν από το να παρέχει τις παρεμβάσεις που θα ανακουφίσουν την δυσκολία του θεραπευόμενου, θα τον βοηθήσει στο να αντιληφθεί τους αιτιολογικούς παράγοντες των δυσκολιών του και τις οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει σε περιόδους που το σύμπτωμα ενδέχεται να επανέλθει.

Συναισθηματική/Σωματική Κακοποίηση

Η κακοποίηση σε κάθε μορφή της είναι όχι μόνο κατακριτέα αλλά και καταστροφική τόσο για την σωματική όσο και για την ψυχική υγεία του ατόμου. Άτομα που έχουν βιώσει σωματική, ψυχική ή οποιουδήποτε είδους κακοποίηση συνήθως αναζητούν ψυχοθεραπεία με σκοπό όχι μόνο την ίαση των πληγών που επέφερε η κακοποίηση, αλλά και την αναζήτηση βοήθειας προκειμένου να οριοθετηθούν και να πάψουν να επιτρέπουν στους άλλους να τους φέρονται  κακοποιητικά.

Διαχείριση Αυτοκτονικού ιδεασμού

Οι ευχές θανάτου, οι σκέψεις θανάτου και ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι από μόνα τους συμπτώματα μιας γενικά αρνητικά συναισθηματικής κατάστασης η οποία μάλλον έχει εκτεταμένη χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει πως έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την κατάσταση, και πως ίσως μόνο ο θάνατος θα το λυτρώσει. Ανάλογα με την βαρύτητα τέτοιων σκέψεων, ο θεραπευτής καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ανακουφιστεί από τα αρνητικά συναισθήματα και να ξεκινήσει να αναγνωρίζει και να επενδύει σε θετικές στιγμές και θετικά συναισθήματα.

Διαχείριση Αυτοκτονικού ιδεασμού

Οι ευχές θανάτου, οι σκέψεις θανάτου και ο αυτοκτονικός ιδεασμός είναι από μόνα τους συμπτώματα μιας γενικά αρνητικά  κατάστασης η οποία μάλλον έχει εκτεταμένη χρονική διάρκεια με αποτέλεσμα το άτομο να νιώθει πως έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την κατάσταση, και πως ίσως μόνο ο θάνατος θα το λυτρώσει. Ανάλογα με την βαρύτητα τέτοιων σκέψεων, ο θεραπευτής καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο να ανακουφιστεί από τα αρνητικά συναισθήματα και να ξεκινήσει να αναγνωρίζει και να επενδύει σε θετικές στιγμές και θετικά συναισθήματα.

Μετατραυματικό Στρες

Μία έντονη, συναισθηματικά φορτισμένη και τραυματική κατάσταση πολλές φορές σχετίζεται με αρνητικές σκέψεις που δημιουργούν συναισθήματα άγχους και φόβου, για την πιθανότητα η κατάσταση αυτή να επιστρέψει ή να επαναληφθεί. Τα συναισθήματα αυτά όλο και μεγεθύνονται και εν τέλει το άτομο να αναζητά βοήθεια προκειμένου να ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο του άγχους και του φόβου. Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος του θεραπευτή στις περιπτώσεις αυτές. Μαζί θεραπευτής και θεραπευόμενος αναζητούν λύσεις προκειμένου να σπάσουν τον φαύλο κύκλο και να αντικαταστήσουν την ανησυχία με άλλα συναισθήματα, θετικότερα και πιο λειτουργικά.

Διαχείριση Πένθους

Το πένθος ή κάθε είδους απώλεια συνήθως στιγματίζει την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Η διαδικασία του πένθους συμπεριλαμβάνει πολλά στάδια προκειμένου να ολοκληρωθεί και απαιτεί χρόνο.

Διαχείριση Πένθους

Το πένθος ή κάθε είδους απώλεια συνήθως στιγματίζει την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση. Η διαδικασία του πένθους συμπεριλαμβάνει πολλά στάδια προκειμένου να ολοκληρωθεί και απαιτεί χρόνο.

Αντιμετώπιση Φοβιών

Ο φόβος είναι ένα αρνητικό συναίσθημα πολύ έντονο, που πολλές φορές μας ωθεί στην αποφυγή καταστάσεων, αντικειμένων, προσώπων ή συμπεριφορών οι οποίες συνδέονται με ερεθίσματα τα οποία τον προκαλούν.

Ψυχοσωματικά Προβλήματα

Πόνος στο στομάχι, κεφαλαλγίες, στομαχόπονος, εντερικά προβλήματα, αρτηριακή πίεση είναι κάποια από τα συμπτώματα που το σώμα εμφανίζει, προκειμένου να «χτυπήσει καμπανάκι» ότι κάτι δεν πάει καλά είτε από παθολογικής άποψης, είτε από ψυχολογικής.

Ψυχοσωματικά Προβλήματα

Πόνος στο στομάχι, κεφαλαλγίες, στομαχόπονος, εντερικά προβλήματα, αρτηριακή πίεση είναι κάποια από τα συμπτώματα που το σώμα εμφανίζει, προκειμένου να «χτυπήσει καμπανάκι» ότι κάτι δεν πάει καλά είτε από παθολογικής άποψης, είτε από ψυχολογικής.

Εξαρτήσεις

Εθισμός είναι μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από εξάρτηση σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αλλά και σε ουσίες. Προκαλείται από κάπνισμα, ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο κλπ. Υπάρχουν πολλά στάδια εθισμού. Ο εθισμός καθώς εξελίσσεται γίνεται τρόπος ζωής. Δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν παγιδευμένοι σε κάποιον από τους πολλούς εθισμούς. Στην ουσία σήμερα αντιμετωπίζεται ως εθισμός σχεδόν κάθε συνήθεια που ακολουθείται εκτός μέτρου από ένα άτομο το οποίο γνωρίζει ότι δυσκολεύεται ή αδυνατεί να την κατευνάσει και πολύ περισσότερο να της δώσει ένα τέλος.
Η εξάρτηση υποδηλώνεται από την παρουσία τριών τουλάχιστον από τα παρακάτω συμπτώματα:
• Έντονη επιθυμία χρήσης της ουσίας
• Ανάπτυξη ανοχής στη χρήση της ουσίας
• Παρουσία στερητικού συνδρόμου με τη μείωση ή τη διακοπή της χρήσης της ουσίας
• Ανάλωση σημαντικού χρόνου γύρω από τη συμπεριφορά χρήσης
• Εγκατάλειψη σημαντικών δραστηριοτήτων κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών, λόγω της χρήσης.
Εμμονή στη χρήση της ουσίας, παρά το γεγονός ότι προκαλεί στο χρήστη σoβαρά σωματικά ή ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες σε κύριους τομείς της ζωής του. Ο εθισμένος συνεχίζει τη χρήση των ουσιών ή την καταναγκαστική συμπεριφορά, παρόλα τα επιβλαβή επακόλουθα και προσπαθεί να αποφεύγει συστηματικά την υπευθυνότητα και την πραγματικότητα, ενώ τείνει να απομονώνει τον εαυτό του από τους άλλους λόγω της ενοχής και του πόνου.

Ψυχοκοινωνική επανένταξη

Η κοινωνική επανένταξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σχεδόν σε κάθε περίπτωση δυσκολιών του ατόμου. Όποια κι αν είναι η δυσκολία του θεραπευόμενου επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμμεσα την αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό σύνολο, και τον τρόπο που το άτομο δρα στην κοινωνία.

Ψυχοκοινωνική επανένταξη

Η κοινωνική επανένταξη είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα σχεδόν σε κάθε περίπτωση δυσκολιών του ατόμου. Όποια κι αν είναι η δυσκολία του θεραπευόμενου επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμμεσα την αλληλεπίδρασή του με το κοινωνικό σύνολο, και τον τρόπο που το άτομο δρα στην κοινωνία.